Gelir Vergisi Kanunu’na göre mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Vatandaşlar, her yıl 31 Mart gecesi 24,00'a kadar ödenmesi gereken beyannameleri, vergi dairelerinden veya www.gib.gov.tr adresi üzerinden ödeyebilecek.

Mülk sahibi vatandaşların bir yıl içerisinde iki taksitte ödediği kira gelir beyannamesi her mart ve temmuz ayında ödeniyor.Her yıl Mart ayının 1'inden itibaren ayın son günü olan 31 Mart 2020, salı gecesi 24,00'a kadar ödenmesi gereken beyannameleri, vergi dairelerinden veya www.gib.gov.tr adresi üzerinden ödenebilecek. 2020 yılı için Konutta 2019 kira gelirleri yıllık 5 bin 400 lirayı aşanlar, iş yerinde ise 2019 kira gelirleri 40 bin lirayı aşanlar, bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralamasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2019 yılı için 2.200 TL) aşanlar yıllık kira gelir beyannamesi vermek zorundalar.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, vatandaşlar istisna avantajından faydalanamıyor. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi’nde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

% 35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

% 40


oranında vergilendirilir.