Ücretsiz İzne Çıkmak İçin Çalışma Süresi Şartı Varmı?

İşçi, memur, tüm çalışanların ücretsiz izne çıkarılması için  belirli bir süre çalışma şartı bulunmamaktadır. İşe yeni girmiş olan İşçi, memur, tüm çalışanlar ihtiyacı varsa ve işveren de kabul etmişse ücretsiz izne ayrılabilir.

Ücretsiz İzin Süresince İş Sözleşmesi Askıda Mı Kalır?

4857 Sayılı İş Kanununda İşçi, memur, tüm çalışanlar, hak olarak verilen ücretsiz izinler veya tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kullandırılan ücretsiz izinler süresince iş sözleşmesi askıda kabul edildiğinden, bu süreler çalışma süresi olarak kabul edlmemektedir. Bu nedenle İşçi, memur, tüm çalışanların kıdem ve yıllık izni süresi hesaplanırken ücretsiz izinde geçen süreler hesaba katılmaz. Çalışanların kıdem süresi ücretsiz izinde olduğu günler kadar ileriye kayar.

Ücretsiz İzin Kullanımında Genel Sağlık Sigortası Süresi Nedir?

İşçi, memur, tüm çalışanlar, ücretsiz izne ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca genel sağlık sigortalı(GSS) sayılacak ve sağlık yardımlarından faydalanmaya devam edecektir. Ancak 30 günün sonunda 10 gün daha yararlanmaya devam edecektir.  Son bir yıl içinde işçinin 90 gün primi varsa bu 10 günün üzerine 90 gün daha sağlıktan faydalanabilir. Özetle son bir yıl içinde 90 gün primi yatan işçi 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanablecektir.

İşçinin ücretsiz izin hali  yasal süreleri aşması durumunda işçinin gelir testine başvurması ve sonucuna göre prim ödemeden veya prim ödeyerek sağlık hzmetlernden faydalanması gerekecektir